Is een logo ook een illustratie?

Een logo kan ook een illustratie zijn, maar een logo is niet per definitie een illustratie. Het is ook niet zo dat iedere illustratie geschikt is om als logo te gebruiken. Die mooie illustratie die je hebt gemaakt kan misschien perfect passen bij een verhaal of desnoods bij het verhaal van het bedrijf, maar niet geschikt zijn om als logo te dienen. Een illustratie heeft vaak een ondersteunende taak, terwijl een logo de basis van de huisstijl vormt. Een basis die kort en krachtig is, een beeldmerk wat alles vertegenwoordigt. Een logo moet de kracht hebben om de herkenbaarheid van het bedrijf uit te stralen.

Less is more

Het sterke van illustraties is dat ze meestal zeer gedetailleerd zijn terwijl een logo meestal niet zoveel details bevat. Eenvoud en kracht zijn de betere kenmerken voor een logo. Een illustrator kunnen we eigenlijk wel vergelijken met een fantasievolle kunstenaar, terwijl diegene die het logo ontwerpt meestal een creatieveling is met een gedegen kennis van marketing. Toch kunnen we het niet helemaal los van elkaar zien. Er zijn genoeg succesvolle logo’s die gebaseerd zijn op een illustratie. Zolang de stelregel ‘less is more’ wordt gehanteerd, kan een illustratie een prima onderdeel of zelfs een volledig logo zijn.

Aanbevolen artikelen